27 kwietnia 2020

Między „Przeprowadziliśmy się” a „W sobotę wstałem o 7:00”

[…]