Po lewej średnie tempo podawane przez Polar V800, po prawej wskazania M430.

Po lewej średnie tempo podawane przez Polar V800, po prawej wskazania M430.